03/27/2012

Open VLD: in dienst van de criminaliteit

 Yves Liégeois blunderende-onderzoeksrechters-nu-zelf-voor-rechter-id2654208-460x0.jpgIn het onderstaande artikel van Gazet van Antwerpen wordt over 'blunderende rechters' gesproken.

Maar als men doelbewust alle ontlastende stukken en getuigenissen uit een strafdossier laat verdwijnen, dan is er van 'blunderen' geen sprake meer.  

Dat geldt ook als men een gevangene die nier-, hart- en diabetespatiënt is, onder druk laat zetten waarbij zelfs zijn medicatie wordt ontzegd.

En sinds wanneer mag een parketwoordvoerdster ten dienste staan van een een aanklager die eerst met zijn beschuldigingen naar de sensatiepers stapte ?

Sinds wanneer nemen parketwoorvoerdsters deel aan rapnummertjes op YouTube waarin twee mensen van 'ontvoering' en 'verkrachting' worden beschuldigd ?

Hieruit blijkt wat justitieminister A. Turtelboom van de zogezegde 'partij van de burger' (Open VLD), met haar gepreek over een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid', wil bedoelen.

Een gewone burger zou voor dergelijke misdaden direct achter de tralies belanden terwijl de rechters die dergelijke misdaden plegen, onder de goedkeurende blik van de justitieminister en haar tot kabinetschef benoemde procureur, gewoon verder kunnen gaan met dergelijke praktijken...

-----------------------------------------------

'Blunderende onderzoeksrechters nu zelf voor rechter'

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois daagt drie onderzoeksrechters voor het hof van beroep. De uitzonderlijke vervolging komt er nadat het drietal knoeide met handtekeningen. Elf drugscriminelen gingen daardoor vrijuit, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het Antwerpse parket-generaal startte in december al een onderzoek naar mogelijke schriftvervalsing tegen drie onderzoeksrechters. Het gaat om de titularis van het drugsdossier, Christel Cloostermans, en twee collega's die haar een poos vervingen: Luc Versteylen en Jean-Louis Bogaerts. Het drietal wordt nu ook effectief gedagvaard door procureur-generaal Liégeois.

Alles is begonnen bij het klissen van een elfkoppige drugsbende in november 2011. Bij hun verschijning voor de raadkamer ontdekte een advocaat dat het bevel tot telefoontap tijdens het onderzoek niet door de onderzoeksrechter was getekend. Het sein voor de onderzoeksrechters om een proces-verbaal op te stellen, waarin verklaard werd dat het niet-ondertekende exemplaar uit het dossier verwijderd werd en vervangen door een ondertekend exemplaar. Dat leek een kleine en subtiele rechtzetting na een administratieve vergetelheid. Het Antwerpse parket-generaal kon er echter niet om lachen. Alle telefoontaps werden nietig verklaard en de daders mochten tot hun eigen verbazing naar huis.

http://www.gva.be/antwerpen/blunderende-onderzoeksrechter... 

The comments are closed.