04/06/2012

Justitie: Open VLD kan beter opstappen

StefaanVanHecke.gravensteengroep-misleidt-de-vlaming.jpgEen vernietigende analyse van de beleidsnota van justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld)...

------

Groen! sabelt beleidsnota Turtelboom genadeloos neer

 
10/1/2012 BINNENLAND "U hebt veel scharen en veel Pritt, want Uw beleidsnota is knip- en plakwerk van het regeerakkoord. Ik vind hierin Uw accenten niet terug en evenmin hoe U Uw ideeën gaat realiseren. Er is voor een aantal dingen ook geen geld." Dat zegde Stefaan Van Hecke (Groen!) zopas in de Kamer in een rustige, maar vernietigende analyse van de beleidsnota van justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld).
Turtelboom zegt dat op het einde van haar bewind de straffen onder de drie jaar allemaal zullen uitgevoerd zijn. "U weet dat dit niet zo is. Dit kan gewoon niet en de oppositie zal U op die verklaring nog veel aanvallen", zegde het groene kamerlid. Volgens Van Hecke kan dit niet om meerdere redenen:
 
* De bouw van de geplande gevangenissen loopt enorme vertraging op.
 
* De huur van de gevangenis van Tilburg loopt einde van dit jaar af en dan moeten 671 gedetineerden ergens anders gehuisvest worden.
 
* Door de overheveling van de korte straffen onder de drie jaar naar de strafuitvoeringsrechtbanken zullen meer gedetineerden in de gevangenis blijven.
 
Geïnterneerden
"Misschien wil U de gevangenisbevolking beperken door de geïnterneerden uit de gevangenis te halen? Maar de twee nieuwe instellingen voor geïnterneerden in Gent en Antwerpen, die nog niet klaar zijn, bieden slechts plaats aan 450 geïnterneerden en er zitten er nu al 1.100 in de gevangenissen. Wat gaat U met de anderen doen?"
Volgens Van Hecke bevat de beleidsnota van Turtelboom "geen aanzetten tot uitvoering". Van Hecke: "Het familierecht wordt hervormd! Hoe? Het erfrecht wordt hervormd! Hoe? Het deskundigenonderzoek wordt hervormd! Hoe? Het statuut van de gerechtsdeurwaarders wordt hervormd! Wat moet er veranderen? Het strafwetboek en het wetboek van strafvordering wordt hervormd! Wat wordt precies veranderd? We vernemen het allemaal niet".
 
Geen geld
Van Hecke beklaagde er zich ook over dat er onvoldoende middelen zijn uitgetrokken voor Justitie. "Er is nu minder geld voor de huur van de gevangenis van Tilburg dan vorig jaar, er is 12 miljoen minder voor de gerechtskosten, er is minder voor het personeelsbestand bij de rechters, er is geen begroting voor de kosten van de Salduzwetgeving. Hoe gaat U dat aanpakken? Gaat U bij de eerstvolgende begrotingscontrole extra geld vragen?"
En Van Hecke besloot: "Nee, U nam geen goede start".
 
Meer over de inhoud van Turtelboom's beleidsnota, vindt U op de expertenpagina van John De Wit.
 
 
Foto: Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen!)

Comments

Situatie in de gevangenis van Vorst: schokkend

27/03/12 - De onleefbaarfheid van de gevangenis van Vorst is ronduit schokkend en het leven van de gevangenen en van het personeel is er voortdurend in gevaar. Dat heeft Delphine Paci, voorzitster van de Belgische sectie van het Internationaal Observatorium voor het Gevangeniswezen (OIP), verklaard tijdens een persconferentie. "De detentieomstandigheden zijn bijna te vergelijken met marteling", luidde het.

Volgens de Belgische sectie van de IOP spreken de vaststellingen binnen de gevangenismuren boekdelen. "Er zitten drie gevangenen opgesloten in cellen voor een of twee personen, er is een gebrek aan hygiëne, er zijn vuile keukens, plafonds die instorten en vloeren die afbrokkelen. Bovendien worden journalisten geweigerd die de situatie ter plaatse willen vaststellen", aldus Paci.

Rechten van gevangenen
Daarbovenop worden de fundamentele rechten van gedetineerden geschonden. Zo is er geen aandacht voor de reïntegratie, wordt familiaal bezoek maar met mondjesmaat toegelaten en zorgen de willekeurige verplaatsingen naar het justitiepaleis voor eindeloze vertragingen van de processen.

'Snelle oplossing'
Ook de Ligue des droits de l'Homme, de Syndicale vereniging van Magistraten en de toezichtcommissie voor de Gevangenis van Vorst roepen minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) op om snel een oplossing uit te dokteren.

Bron: belga.be

http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detail/1414777/2012/03/27/Onleefbaarheid-in-gevangenis-van-Vorst-is-ronduit-schokkend.dhtml

Posted by: Morkhoven | 04/09/2012

The comments are closed.