06/03/2012

België, Koninkrijk der Gevangenen: gevangenis in Beveren

gevangenis.Beveren.jpgEr zijn 11.200 gevangenen in België maar dat is blijkbaar niet genoeg voor justitieminister Turtelboom die een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit aankondigde' en tegelijktertijd criminelen (die over voldoende geld beschikken), de gelegenheid geeft om hun processen af te kopen...

-----------

DRIEHONDERD ‘NIEUWE INWONERS' IN BEVEREN TEGEN BEGIN 2014
Bouw gevangenis officieel begonnen
ZATERDAG 2 JUNI 201

BEVEREN - Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) gaf gisteren het officiële startschot voor de bouw van het nieuwe gevangeniscomplex ‘Poort van Beveren' langs de E17 in Melsele, ter hoogte van de Schaarbeekstraat en de Biestraat.
‘Het administratieve luik van dit dossier, en meer bepaald het verkrijgen van de nodige vergunningen, was niet eenvoudig', zei Verherstraeten in zijn toespraak ter gelegenheid van de eerste steenlegging. ‘Ik ben dan ook blij dat de vergunningen afgeleverd zijn, zodat we vandaag de eerste steen kunnen leggen. Deze nieuwe gevangenis is namelijk essentieel om het probleem van de overbevolking in onze gevangenissen efficiënt aan te pakken. Het toont ook aan de bevolking dat er werk wordt gemaakt van de bouw van de nieuwe gevangenissen in België.'
Dat gevangenissen bouwen in België geen sinecure is, mag blijken. In uitvoering van het Masterplan worden vier nieuwe gevangenissen voorzien, in Dendermonde, Beveren, Marche-en-Famenne en Leuze-en-Hainaut. In Marche-en-Famenne zijn de werken in oktober 2011 gestart en gisteren werd de eerste steen gelegd van de gevangenis in Beveren. Maar de vergunningen voor de twee andere laten op zich wachten. ‘Zodra ook die vergunningen in orde zijn, starten we ook daar met de bouwwerken', aldus Verherstraeten.
Cellen in kruisvorm
Het nieuwe gevangeniscomplex bestaat uit vier afzonderlijke bouwdelen: een inkomgebouw, een dienstengebouw (met onder meer een sportzaal, bezoekersgedeelte en zittingzalen), een logistiek gebouw en een werkgebouw. En dan is er uiteraard het cellencomplex, dat in kruisvorm gebouwd wordt.
Op de vraag of hij de lopende klachten en procedures tegen de gevangenis niet vreest, antwoordde de staatssecretaris: ‘De locatie van de gevangenis is al in 2009 gekozen, en toen was er helemaal nog geen sprake van een meccanotracé. Hoe kan je nu rekening houden met iets dat zelfs niet bestaat'?
‘Wat stRaten generaal ook mag beweren', vulde burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) aan, ‘de gevangenis is gebouwd op de grens van het RUP. Ze zelfs maar één meter opschuiven, is onmogelijk zonder een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te stellen. Indien dat moet gebeuren, zijn we vertrokken voor minstens twee jaar.'
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

05/14/2012

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen: Paul Cosyns nam ontslag

Cosyns.jpgPsychiater Paul Cosyns nam in alle stilte ontslag als voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG).

De vzw Werkgroep Morkhoven is niet verwonderd over zijn ontslag omdat de CTRG, die moest nagaan of de leefvoorwaarden in de gevangenissen wel voldoende menselijk zijn, nooit werkelijk gefunctioneerd heeft.  De ministers van justitie hielden nooit rekening met de meningen en jaarrapporten van het CRTG.  In 2009 zei de CTRG reeds dat hij zich enkel een 'schaamlapje voelde' en dat hij de minister van Justitie 'wilde kunnen bevelen om een wantoestand in een gevangenis, binnen een bepaalde tijd af te schaffen'.  

In zijn artikel 'Schending mensenrechten in Belgische gevangenissen' van 3 mei 2012, sprak Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van het weekblad Knack, over het 'falende regeringsbeleid' inzake Justitie. Hij verwees daarbij naar de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen dat zijn werk had opgeschort. Van Cauwelaert had het vooral over de 'financiële middelen' van de Centrale Toezichtsraad.  Van Cauwelaert onderstreepte dat het ministerie van Justitie 'geacht wordt de Centrale Toezichtsraad te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris'.  En Van Cauwelaert voegde eraan toe dat het 'zelfs daar van bij de aanvang al fout liep omdat de uitgestuurde secretarissen meestal incompetent bleken, als ze al bereid waren te werken, zodat dossiers onbehandeld bleven of bij het afval belandden.'

Enkele jaren geleden schreef de vzw Werkgroep Morkhoven naar Fons Borginon, Ere-volksvertegenwoordiger van de Open VLD, omdat die mee aan de basis lag van de ‘nieuwe’ gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen moesten geregeld worden. De Werkgroep Morkhoven bekloeg zich bij Borginon over het feit dat de wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet gerespecteerd en zelfs niet eens toegepast werd.  Fons Borginon antwoordde daarop dat de totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden, 'een lang proces was waarvan iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was'. 'We hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen,’ aldus Borginon.

Maar 8 jaar na de totstandkoming van de wet die pas een jaar geleden gedeeltelijk door ex-justitieminister De Clerck (CD&V) werd ondertekend, staat men geen stap verder en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen functioneert nog steeds niet.  De toestand is zelfs dermate verslechterd dat Belgische gevangenissen (Vorst, Turnhout,) werkelijk uitpuilen en de rechten van de gevangenen een dode letter zijn gebleven met machtmisbruiken en willekeur voor gevolg. Het Europees Comité voor de Preventie van Folteringen en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), maakt al jarenlang rapporten op over de toestanden in de Belgische gevangenissen maar de Belgische regering legt deze rapporten naast zich neer.  

In België zijn er nu al 11.200 gevangenen en dat aantal zal de komende jaren nog toenemen. De vorige regering was zelfs verplicht om, op kosten van de Belgische belastingsbetaler, een deel van haar gevangenen naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg te deporteren.  En de Belgische gevangenissen zijn zo overbevolkt dat in de gevangenis van Turnhout bijvoorbeeld, een deel van de gevangenen verplicht is om in weinig hygiënische omstandigheden op matrassen op de grond te slapen.


Voorzitter CTRG neemt ontslag: "Overheid doet niets met opmerkingen gevangenisbeleid"

14.5.2012 - Bron: belga.be - Psychiater Paul Cosyns, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG), gaf onlangs in alle stilte zijn ontslag. Hij deed dat uit onvrede met het gevangenisbeleid, melden de Coreliokranten. De secretaris van de CTRG laat weten dat de raad een nieuwe voorzitter kiest op de volgende samenkomst, op 23 mei.

De CTRG is een onafhankelijk toezichtsorgaan dat nagaat of de rechten van de gedetineerden gerespecteerd worden, dat incidenten in de gevangenissen kan signaleren en rapporteert aan de minister van Justitie en het parlement. Cosyns vindt echter dat de federale overheid niets doet met de opmerkingen van de CTRG. Bovendien geeft de overheid zelfs de minimale logistieke steun van een secretaris en een werkingsruimte niet. Daarom gaf Cosyns zijn ontslag.

In een interview met de kranten zegt Cosyns dat de crisis een dieptepunt heeft bereikt. Hij noemt de enorme overbevolking, de slechte infrastructuur en de vele gedetineerden die niet op hun plaats zitten. Oorzaak is het jarenlange nietsdoen. "De politici kennen de problemen zeer goed. Maar toch laten ze betijen. Elke politicus beseft dat hij er geen enkele stem mee kan winnen."

De nieuwe gevangenissen zullen volgens Cosyns de overbevolking tijdelijk oplossen. "Maar dit zal pas effect hebben als de regering ook durft na te denken over de zin en de betekenis van een gevangenisstraf, en wat ze ermee wil bereiken", besluit Cosyns.

http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detai...

Netwerken kindermisbruik: Onderzoeker wordt langzaam vermoord !

Turtelboom...jpgGEEN ANTWOORD VAN TURTELBOOM - ZIEKE MARCEL VERVLOESEM NU BIJNA 5 MAANDEN LANG TEN ONTERECHTE IN VOORLOPIGE HECHTENIS IN GEVANGENIS - MOET HIJ UIT DE WEG GERUIMD WORDEN VANWEGE DE KINDERPORNOZAAK ZANDVO0ORT ?

----

Minister Turtelboom: 'Verdachten in voorhechtenis krijgen enkelband'

19 mrt 2012

Naar aanleiding van een open brief aan verschillende media wil minister van Justitie Annemie Turtelboom het mogelijk maken om verdachten in voorlopige hechtenis een enkelband te geven in plaats van een celstraf.

In een open brief aan De Ochtend en De Standaard pende huisarts Ignace zijn traumatische ervaringen in de gevangenis neer. De man heeft acht maand in voorlopige hechtenis gezeten en is naar eigen zeggen getraumatiseerd door wat hij meemaakte.

"Ik behoor tot de ongeveer 350 mensen van wie elk jaar het leven verwoest wordt door een onterechte voorhechtenis", begint de man zijn brief. Hij beschrijft hoe hij van de ene dag op de andere van zijn bed wordt gelicht en in spartaanse omstandigheden wordt verhoord en opgesloten. Wat de arts het zwaarst viel was de onzekerheid waarmee hij werd geconfronteerd.

De brief is in het Radio 1-programma De Ochtend voorgelezen en kreeg al snel reactie van minister van Justitie Annemie Turtelboom. "Ik wil niet ingaan op dat éne dossier maar ik erken dat de voorlopige hechtenis erg vaak gebruik wordt. We zijn bezig om die wet aan te passen. De bedoeling is dat het mogelijk wordt dat iemand in afwachting van zijn proces zijn straf kan uitzitten met een enkelband, omdat dat veel minder impact heeft op zijn leven. Als dan blijkt dat het onterecht was, hoeft de verdachte niet die traumatische ervaring van de gevangenis mee te maken", verklaart ze in een Corelio-krant.

Om zulke lange periodes van voorhechtenis in de toekomst te elimineren wil ze onder andere dit jaar 250 tot 300 cellen bij laten bouwen in de bestaande gevangenissen. (AN)

http://www.clint.be/actua/binnenland/verdachten-voorhechtenis-krijgen-enkelband

Foto: Turtelboom

Info: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/