06/04/2012

Gevangeniswet - Comités van Toezicht - Orgaan ter voorkoming van foltering

Paul.Cosyns.jpg

De Gevangeniswet die de rechten van de gevangenen had moet regelen, dateert reeds van 2004 en wordt nog steeds niet toegepast.  

De gevangeniswet voorzag ondermeer in Comités van Toezicht maar die werden een flop.  Omdat er, zoals dit ook gebeurde onder het beleid van justitieminister Stefaan De Clerck, geen rekening wordt gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen van de Comités voor Toezicht nam Dr. Paul Cosyns zopas zijn ontslag als voorzitter van het bestuur van de Comités voor Toezicht.  
 
Van een orgaan ter voorkoming van foltering, zoals in 2009 werd beloofd, kwam ook niets in huis.
Dit controleorgaan moest er voor zorgen dat de gevangenissen regelmatig werden bezocht zodat er gerapporteerd kon worden en men er werk van kon maken dat gedetineerden 'in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven'. 

Het resultaat van dit nefaste gevangenisbeleid is dat het Europees Comité ter Preventie van Folteringen en Mensonwaardige Behandelingen (Europese Raad), dat de Belgische regering regelmatig op de vingers tikte, enkele weken geleden verplicht was om de gevangenis van Vorst te bezoeken omdat daar mensonwaardige omstandigheden heersten.   
Ook aan de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 in plaats van 120 gevangenen) met drie man in een cel is opgesloten en op matrassen op de grond moet slapen, dient het Europees Comité nog een bezoek te brengen.
 
Zijn er Belgische parlementsleden die dit dossier opvolgen ?
 
-----
 
21/1/2009 CRIV 52 COM 422
KAMER-3E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2008 2009 
 
P. 22
 
.... de bezorgdheden en verwachtingen van de CATcomité te voldoen. Dit dossier zal bijgevolg de vereiste aandacht krijgen om zo spoedig mogelijk vooruitgang te boeken in de richting van een orgaan ter voorkoming van foltering. Vermits meerdere overheden hierbij betrokken zijn, is het uiteraard onmogelijk om unilateraal een precieze timing te kleven op de eigenlijke totstandkoming van dit orgaan.
 
13.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Ik begrijp dat we later uitgebreider zullen terugkomen op de gevangenisproblematiek. Ik ben blij met uw antwoord over het bekrachtigen van het aanvullend protocol. Ik denk dat het een goede zaak is dat we dat ook doen. Het is al ondertekend, er is gestart met een voorbereiding, dus verwacht ik dat het snel in werking kan treden.   Zo hebben we een controleorgaan dat regelmatig bezoeken kan brengen en kan rapporteren zodat we er werk van kunnen maken dat gedetineerden in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven.
 
Het incident is gesloten.
-----------------------------------------
Foto: Dr. Paul Cosyns

05/09/2012

België, Koninkrijk der Gevangenissen

KoninklPaleisIMG_0025.JPG

Niet alleen in de gevangenis van Turnhout is de situatie mensonwaardig doordat er slechts plaats is voor 120 in plaats van 210 gevangenen, met het gevolg dat gevangenen er op matrassen op de grond moeten slapen in cellen die slechts voor twee gedetineerden bedoeld zijn.

Ook  in de gevangenis van Vorst zijn er ernstige problemen, in die zin zelfs dat het  Europees Comité ter Preventie van Foltering er enkele weken geleden een bezoekje bracht.

Er zijn in België reeds 11.200 gevangenen en dat aantal stijgt iedere dag nog.

Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die 'de strijd tegen de overbevolkte gevangenissen' beweert aan te binden, wil het aantal gevangenen (en gevangenissen) nog verhogen doordat zij eist dat gevangenen hun straf onder de drie jaar, tot het einde toe blijven uitzitten.

Met de mensen die onterecht in voorhechtenis zitten, houdt de minister geen rekening.

----------

Vorst: 'Gevangenen stapelen als galeislaven?'

Vorst 28 maart 2012 

Bettina Hubo - Brussel Deze Week

In de gevangenis van Vorst leven 739 gevangenen terwijl er plaats is voor 402. “De mensenrechten worden geschonden,” zegt stafhouder Dirk Van Gerven.

Door de overbevolking zitten op dit moment 450 gevangenen met drie in een cel, bedoeld voor een of twee personen. “Twee slapen in een stapelbed, de derde op een matrasje op de grond. Omdat er te weinig personeel is, komen de gevangenen amper buiten. Hoe lang gaat dit nog duren? Gaan we de gevangenen opstapelen als galeislaven?”De overbevolking en de abominabele, ‘middeleeuwse’ staat van het gebouw leiden ook tot onhygiënische toestanden. De douches werken niet, of er is geen personeel om de gevangenen te begeleiden.

En in het restaurant lopen ratten. Maar er zijn nog andere gevolgen: advocaten moeten soms uren wachten voor ze hun cliënt te zien krijgen, de gevangenen hebben minder contact met hun familie omdat de bezoekerszaal maar twaalf plaatsen heeft, en bovendien krijgen ze nog amper psychologen en sociaal werkers te zien.

Van Gerven schreef nu samen met de Liga voor Mensenrechten, het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen en de Toezichtscommissie van de gevangenis een brief aan minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). “Alle gevangenen worden als schuldigen aangezien, terwijl een derde in voorlopige hechtenis zit.” De stafhouder vindt dat in plaats van voorlopige hechtenis andere oplossingen mogelijk zijn. Hij pleit voor meer borgsommen, elektronisch toezicht en alternatieve straffen.Volgens het kabinet-Turtelboom wordt het elektronisch toezicht verder uitgewerkt en gaan in mei honderd nieuwe cellen open in de naburige gevangenis van Sint-Gillis.

Voor de ‘middeleeuwse’ staat van het gebouw verwijst het kabinet-Turtelboom naar staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V), verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen. “Er is jarenlang ondergeïnvesteerd,” zegt diens woordvoerder. “Al wat wij nu kunnen doen, is werk maken van het masterplan. Daarin wordt uitgegaan van een nieuwe gevangenis in Haren tegen 2016.”

http://www.brusselnieuws.be/artikel/gevangenen-stapelen-a...

04/26/2012

Europees Comité Tegen Folteringen: de gevangenis van Turnhout

Vandervelpen.jpgBrussel, 26.4.2012
Aan de Heer Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten
 
Geachte Heer Vander Velpen,
Betreft: gevangenis Turnhout
Alhoewel ik weet dat de Liga voor de Mensenrechten van subsidies leeft en haar handen dus gebonden zijn, zou ik nogmaals uw aandacht willen vragen voor de situatie in de gevangenis van Turnhout die normaal gezien plaats biedt voor 120 gedetineerden maar waar er 210 opgesloten zijn.  Dat geeft dat gedetineerden er dikwijls met 3 op een cel voor 2 man zitten en dat een deel van de gevangenen er zelfs op matrassen op de grond moet slapen.
Omdat u niet reageerde en minister van justitie Turtelboom geen aandacht schenkt aan deze kwestie, hebben we een aantal gezondheidsinspecties gecontacteerd omdat deze gevangenis om gezondheidsredenen en omwille van het welzijn van de gedetineerden moet gesloten worden.  
Gezien het Ministerie van Volksgezondheid ons enkel naar minister Turtelboom doorverwees, contacteren we thans ook de Europese en internationale gezondheidsinspecties.  
De resultaten van ons schrijven publiceren we niet op het Internet om te vermijden dat de Belgische overheid dan snel een aantal tijdelijke maatregelen zal nemen om aan te tonen dat er 'niets aan de hand is'.
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
met vriendelijke groet,
Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
PS. Er misschien even aan toevoegen dat de situatie in de gevangenis van Turnhout niet alleen onaanvaardbaar is voor de gedetineerden maar ook voor de cipiers die er werken.  Ook de familieleden van de gedetineerden worden onrechtsstreeks het slachtoffer van deze onmenselijke omstandigheden.
--------------------------------------
Liga-nieuwsbrief april 2012

Beste lezer,

in de beginjaren van de Liga kwamen wij aanvankelijk op voor de rechten van arrestanten. We hernieuwen deze drijfveer door onze brochure 'Gearresteerd? Ken je rechten!'. En wat als je dan in 'den bak' belandt? Hoe gaat het er daar aan toe? Het Europees Comité ter Preventie van Foltering bezocht de gevangenis van Vorst. Wij stellen ook een alternatief voor op gecentraliseerde massadetentie: gedifferentieerde strafuitvoering.
Kritische reacties op GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) en camerabewaking zijn de laatste tijd uitvoerig aan bod gekomen in de pers, mede door de Liga. Je vindt ons bericht over bewakingscamera's in deze nieuwsbrief: wie bewaakt de bewaker?

Op dinsdag 2 mei organiseren we samen met Werkwijzer vzw en de Lege Portomonnees een debat over VDAB, vrije jobkeuze en privacy. Kom af en debateer mee. Meer info vind je onderaan deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!
de Liga voor Mensenrechten

Foto: Liga-voorzitter Jos Vander Velpen in gesprek met strafpleiter Jef Vermassen
1 2 Next