06/04/2012

België: Koninkrijk der Rechteloze Gevangenen...

KoninklPaleisIMG_0025.JPGIn de strafinrichtingen hebben overbevolking en bouwvalligheid een nadelige impact op de levensomstandigheden van de gedetineerden die onvoldoende toegang krijgen tot de diensten die de gefedereerde entiteiten aan vrije burgers verlenen (opleiding, scholing, sport, gezondheid, enz.). Nochtans hebben die overheden de plicht deze dienstverlening aan het gevangeniswezen aan te passen opdat ook gevangenen hier gebruik van kunnen maken. Deze plicht werd overigens bekrachtigd door de basiswet betreffende de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005.

06/03/2012

België, Koninkrijk der Gevangenen: gevangenis in Beveren

gevangenis.Beveren.jpgEr zijn 11.200 gevangenen in België maar dat is blijkbaar niet genoeg voor justitieminister Turtelboom die een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit aankondigde' en tegelijktertijd criminelen (die over voldoende geld beschikken), de gelegenheid geeft om hun processen af te kopen...

-----------

DRIEHONDERD ‘NIEUWE INWONERS' IN BEVEREN TEGEN BEGIN 2014
Bouw gevangenis officieel begonnen
ZATERDAG 2 JUNI 201

BEVEREN - Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) gaf gisteren het officiële startschot voor de bouw van het nieuwe gevangeniscomplex ‘Poort van Beveren' langs de E17 in Melsele, ter hoogte van de Schaarbeekstraat en de Biestraat.
‘Het administratieve luik van dit dossier, en meer bepaald het verkrijgen van de nodige vergunningen, was niet eenvoudig', zei Verherstraeten in zijn toespraak ter gelegenheid van de eerste steenlegging. ‘Ik ben dan ook blij dat de vergunningen afgeleverd zijn, zodat we vandaag de eerste steen kunnen leggen. Deze nieuwe gevangenis is namelijk essentieel om het probleem van de overbevolking in onze gevangenissen efficiënt aan te pakken. Het toont ook aan de bevolking dat er werk wordt gemaakt van de bouw van de nieuwe gevangenissen in België.'
Dat gevangenissen bouwen in België geen sinecure is, mag blijken. In uitvoering van het Masterplan worden vier nieuwe gevangenissen voorzien, in Dendermonde, Beveren, Marche-en-Famenne en Leuze-en-Hainaut. In Marche-en-Famenne zijn de werken in oktober 2011 gestart en gisteren werd de eerste steen gelegd van de gevangenis in Beveren. Maar de vergunningen voor de twee andere laten op zich wachten. ‘Zodra ook die vergunningen in orde zijn, starten we ook daar met de bouwwerken', aldus Verherstraeten.
Cellen in kruisvorm
Het nieuwe gevangeniscomplex bestaat uit vier afzonderlijke bouwdelen: een inkomgebouw, een dienstengebouw (met onder meer een sportzaal, bezoekersgedeelte en zittingzalen), een logistiek gebouw en een werkgebouw. En dan is er uiteraard het cellencomplex, dat in kruisvorm gebouwd wordt.
Op de vraag of hij de lopende klachten en procedures tegen de gevangenis niet vreest, antwoordde de staatssecretaris: ‘De locatie van de gevangenis is al in 2009 gekozen, en toen was er helemaal nog geen sprake van een meccanotracé. Hoe kan je nu rekening houden met iets dat zelfs niet bestaat'?
‘Wat stRaten generaal ook mag beweren', vulde burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) aan, ‘de gevangenis is gebouwd op de grens van het RUP. Ze zelfs maar één meter opschuiven, is onmogelijk zonder een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te stellen. Indien dat moet gebeuren, zijn we vertrokken voor minstens twee jaar.'
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

05/10/2012

Gevangenis Vorst: 200 procent overbevolking

muren.jpg26 maart 2012 - De cijfers liegen er niet om: de gevangenis van Vorst is met 734 gevangenen voor 402 plaatsen zwaar overbevolkt, met gemiddeld 200 procent. De vleugels C en D kennen zelfs een overbevolking van 235 procent.

Vandaag ontvangt de minister van Justitie, Annemie Turtelboom, een brief waarin de toestand van overbevolking in Vorst wordt aangeklaagd, zegt het Internationaal Observatorium van de gevangenissen (OIP). 

Overbevolking

De cijfers liegen er niet om: de gevangenis van Vorst is met 734 gevangenen voor 402 plaatsen zwaar overbevolkt, met gemiddeld 200 procent. De vleugels C en D kennen zelfs een overbevolking van 235 procent. ‘De gevangenis is quasi onbewoonbaar. Plafonds staan op instorten en er zijn vloerverzakkingen. De leefomstandigheden zijn beneden alle peil: de gevangenen zitten met drie in cellen van één of twee personen.

Hygiëne
De basisregels van de hygiëne kunnen niet worden nageleefd. Zo is momenteel de keuken gesloten op bevel van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) dat de conformiteit een dezer dagen, na de werkzaamheden, komt controleren. Ook de douches zijn geregeld defect : gedurende tien dagen werkten noch de douches van vleugel A noch die van vleugel B’, aldus Juliette Moreau van het Internationaal Observatorium van de gevangenissen (OIP, Observatoire International des Prisons).

Brief

Op 27 maart verzamelen de Nederlandstalige en de Franstalige ordes van de balie van Brussel, het Internationaal Observatorium van de gevangenissen (Belgische afdeling), de Les Ordres français et néerlandais du barreau de Bruxelles, de Association syndicale des magistrats, de Franstalige Ligue des droits de l’homme, en de Toezichtscommissie van de gevangenis van Vorst. Ze zijn de ondertekenaars van de brief aan minister Turtelboom. Met hun actie willen ze de toestand in de gevangenissen in België, en meer bepaald in Vorst nog maar eens aanklagen, in de hoop dat er eindelijk wordt gereageerd. 

Verouderd

‘De gevangenis is in een erbarmelijke staat’, aldus Moreau. ‘Ze is erg verouderd. De vakbonden denken eraan de burgemeester van Vorst te vragen de gevangenis onbewoonbaar te verklaren en ze te sluiten, zoals dat gebeurde in Verviers. Maar dat lost het probleem niet op, noch voor de cipiers die werkloos worden en zeker niet voor de gevangenen. Die zullen mogelijk in betere omstandigheden terechtkomen, maar zich ver weg bevinden van hun familie en hun proces.’ 

Amper familiebezoek

Behalve de vreselijke leefomstandigheden worden ook de fundamentele rechten van de gevangenen steeds weer met voeten getreden: ze krijgen niet de integratietaken waar ze recht op hebben, krijgen amper familiebezoek, en het transport naar het justitiepaleis raakt vaak vertraagd waardoor sommige processen niet tijdig kunnen gevoerd worden. ‘De toestand is zo erg dat de Franstalige Ligue des Droits de l’Homme het idee bestudeert om België eventueel aan te klagen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens’, zegt een insider. Bij de Ligue willen ze daarover geen commentaar kwijt.

Kortgeding

Ook bij de balies denken ze aan harde acties. Ze overwegen of er geen mogelijkheden zijn om de staat in een kortgeding te doen veroordelen, zegt een insider. ‘Het geduld is op’, klinkt het bij het OIP. ‘De staat voert geen consequente politiek rond het gevangenisbeleid met het oog op minder gevangenen en dat moet veranderen.’ 

Nieuwe cellen

Het jongste rapport van het CPT (Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing) van de Raad van Europa van juli 2010 stelde de ernst van de overbevolking in de Belgische gevangenissen ook al aan de kaak. Het CPT wees er toen ook op, dat nieuwe gevangenissen bouwen het probleem niet zal oplossen. Uit studies blijkt immers dat de gevangenispopulatie doorgaans toeneemt samen met het aantal cellen. Nochtans is dat precies wat het Masterplan 2008-2012 beoogt als voornaamste maatregel in de strijd tegen de overbevolking met een extra bouw van 2000 cellen. ‘Het grootste probleem is het gebrek aan een coherent gevangenisbeleid’, aldus nog het CPT. 

Alternatieve straffen

‘Soms worden alternatieve gevangenissen naar voor geschoven als een uitweg, maar ook dat zal het probleem niet oplossen’, klinkt het bij het OIP. ‘De alternatieve straffen zijn niet echt alternatief, ze verhogen alleen het aantal straffen die worden toegepast.’ Het is afwachten op een reactie van de minister. 

Ingrid Van Daele

http://www.knack.be/nieuws/belgie/gevangenis-vorst-200-pr...

1 2 Next